سیب زمینی

سیب زمینی

سیب زمینی گیاهی است که دارای برگهای مرکب و بریده و گلهای سفید یا ارغوانی است. میوه کوچک، کروی، قرمز است. اما یک غذای (ریشه سطحی) دارد که حاوی مقدار زیادی نشاسته است. سیب زمینی پس از ذرت، گندم و برنج چهارمین محصول پر کشت در جهان است.

حدود 4000 نوع سیب زمینی از جمله انواع تجاری رایج وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی های کشاورزی یا آشپزی خاصی هستند. سیب زمینی بعد از ذرت، گندم و برنج چهارمین محصول غذایی بزرگ و پرمصرف انسان است.

fa_IRPersian